Bieżące informacje z dróg Bielska-Białej i najbliższych okolic
Dodaj informację 518 176 078

[ZDJĘCIA] Strażacy wspierają działania w zakresie zwalczania epidemii

Państwowa Straż Pożarna prowadzi na terenie kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2. Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej dokonują m.in. pomiarów temperatury osób na jednym z przejść granicznych w Cieszynie. Ponadto przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej zostały rozłożone namioty, stanowiące przyszpitalną polową izbę przyjęć.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego na polecenie wojewody śląskiego udostępnili namioty, które stanowić mają przyszpitalne polowe izb przyjęć. Obecnie jest to 45 namiotów w 17 miastach województwa. Zadania strażaków związane z tworzeniem i prowadzeniem polowych izb przyjęć, polegają na rozstawieniu namiotów pneumatycznych, wyposażeniu ich zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obsługi infrastruktury technicznej, tj. ogrzewania oraz oświetlenia. Strażacy nie wykonują żadnych zadań w strefie zagrożenia koronawirusem.

Kolejną sferą w której strażacy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego wspierają działania innych służb, jest uruchomione na głównych przejściach granicznych (w Cieszynie, Zebrzydowicach, Chałupkach, Gołkowicach i Gorzyczkach) punktów kontroli sanitarnej, obecni na nich strażacy wykonują pomiary temperatury osób podróżujących, przede wszystkim autokarami i busami. Działania te prowadzone są pod nadzorem i w uzgodnieniu ze Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Do działań włączyli się także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy pomagają, w razie potrzeby, osobom starszym lub objętym kwarantanną w dostarczaniu produktów pierwszej potrzeby takich jak żywność czy lekarstwa.

Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wszystkie te działania nie mają wpływu na gotowość operacyjną jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie interwencje wynikające z realizacji ustawowych działań obsługiwane są jak dotychczas.

Materiał przygotowany i opracowany przez st.kpt.mgr inż. Patrycję Pokrzywę, Oficera Prasowego Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej.

Miejsce: 
BIelsko-Biała
Autor informacji: 
KM PSP Bielsko-Biała
Autor zdjęć: 
KM PSP Bielsko-Biała
 
 

Materiały partnerów

27 Mar 2020
Czym jest flota samochodowa?Flota pojazdów samochodowych to mechanizm mający istotne znaczenie dla funkcjonowania poszczególnych firm, ponieważ odpowiedzialna jest za sukcesywne transportowanie towarów między poszczególnymi punktami. Chętnych na jej wdrożenie przedsiębiorców jest coraz więcej,...

Partnerzy medialni